https://ti.dxe.pl/files2/e_14_2017_06_06_kolor.pdf

https://1.bp.blogspot.com/-EQrU1rRlSRU/WxDZ-O5d6qI/AAAAAAAACV0/vSa6oUGbshohkc27RxXiysmnY14kZqo4ACLcBGAs/s1600/a1.png

<script>
  function test1()
  {
    var liczba = document.getElementById("liczba");
    var wynik = document.getElementById("wynik");
    w="";
    for (i=1; i<=parseInt(liczba.value); i++)
    {
      w+=i+"<br>";
    }
    wynik.innerHTML=w;
  }
</script>
<form style="margin: 100px;">
  liczba <input type="text" id="liczba" value="10">
  <input type="button" value="Generuj" onclick="test1()">
  <hr>
  <span id="wynik"></span>
</form>

Konfiguracja routingu statycznego

https://ti.dxe.pl/files/3ti/Konfiguracj … cznego.pdf


poczytać o konfiguracji routingu statycznego zrobić notatkę.

<script>
 function klik()
 {
  var a = document.getElementById("t1");
  var b = document.getElementById("c1");
  var b2 = document.getElementById("c2");
  var c = document.getElementById("t2");
  //
  if (b.checked)
  {
   c.value = a.value.toUpperCase();
   //Palindrom
   if (b2.checked)
   {
    var x = "";
    for (i=0; i<=c.value.length-1; i++)
    {
     x=c.value[i]+x;
    }
    c.value=x;
   }
  }
  else
  {
   c.value = a.value.toLowerCase();
   //Palindrom
   if (b2.checked)
   {
    var x = "";
    for (i=0; i<=c.value.length-1; i++)
    {
     x=c.value[i]+x;
    }
    c.value=x;
   }
  }
 }
</script>
<form style="margin: 100;">
 podaj tekst <input type="text" id="t1"><br>
 <input type="checkbox" id="c1"> Duże/małe litery<br>
 <input type="checkbox" id="c2"> Palindrom<br>
 wynik: <input type="text" id="t2"><br>
 <hr>
 <input type="button" value="Zamień" onclick="klik()">
</form>

<script>
</script>

<form style="margin: 100px;">
  liczba 1 <input type="text" id="liczba1"> +
  liczba 2 <input type="text" id="liczba2"> =
  <span id="wynik">0</span><br><input type="button" value="oblicz">
</form>

<br>

<form style="margin: 100px;">
  podaj słowo <input type="text" id="slowo"><br>
  słowo zawiera <span id="wynik2">5</span> znaków<br>
  <input type="button" value="policz">
</form>

Zadanie 1<br>
<br>
Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość walca, którego promień podstawy r = 5 cm, a wysokość walca H = 10 cm.


<form style="margin: 100px;">
  r <input type="text" id="liczba1"><br>
  H <input type="text" id="liczba2"><br>
  Pole: <span id="pole">0</span><br>
  Objętośc: <span id="obj">0</span><br>
  <input type="button" value="oblicz" onclick="dzialanie()">
</form>

Zalecenia dotyczące projektowania sieci komputerowych

https://ti.dxe.pl/files/2tpi/normy_i_za … _sieci.pdf

<script>
  function a1()
  {
    var a = document.getElementById("a");
    a.innerHTML = parseInt(a.innerHTML)+1;
  }
  function a2()
  {
    var a = document.getElementById("a");
    a.innerHTML = parseInt(a.innerHTML)-1;
  }
  function a3()
  {
    var a = document.getElementById("a");
    a.innerHTML = parseInt(a.innerHTML)+5;
  } 
  function a4()
  {
    var a = document.getElementById("a");
    a.innerHTML = parseInt(a.innerHTML)*parseInt(a.innerHTML);
  } 
  function a5()
  {
    var a = document.getElementById("a");
    a.innerHTML = Math.sqrt(parseInt(a.innerHTML));
  } 
  function f1()
  {
    var a = document.getElementById("a");
    var b = document.getElementById("textbox");
    a.innerHTML = b.value;
  } 
</script>
<button onclick="a1()">dodaj +1</button>
<button onclick="a2()">dodaj -1</button>
<button onclick="a3()">dodaj +5</button><br>
<button onclick="a4()">potega</button>
<button onclick="a5()">pierwiastek</button>
<hr>
<form>
  <input type="text" id="textbox">
  <input type="button" value="OK" onclick="f1()">
</form>
<hr>
<span id="a">0<span>

OSPF (Open Shortest Path First)
Model OSI (ISO Open Systems Interconnection Reference Model)
Sieć PAN
Kable Patchcord
peer to peer
Power Distribution Unit (PDU)
POP3
PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet)

łącze typu trunk

MAC (Medium Access Control)
MAN (Metropolitan Area Network)
model OSI/ISO
model tcp/ip
multicast
Moduł Keystone
MESH (topologia)

NAT (Network Address Translation)
NetBEUI (protokół komunikacyjny)
NVRAM (non-volatile random-access memory)

https://ti.dxe.pl/forum/1/200w.webp

https://f0f.pl/sz/ubuntu-18.04.4-server … Q!2wsx.ova

pass:ZAQ!2wsx.ova

Elementy systemu okablowania strukturalnego

https://ti.dxe.pl/files/2tpi/OkabStrukt … ladowe.pdf

https://blog.pgkomp.pl/apache2-zmiana-g … alogu-www/

https://pl.smartworldclub.net/11699928- … t-on-linux

łącze typu trunk

MAC (Medium Access Control)
MAN (Metropolitan Area Network)
model OSI/ISO
model tcp/ip
multicast
Moduł Keystone
MESH (topologia)

NAT (Network Address Translation)
NetBEUI (protokół komunikacyjny)
NVRAM (non-volatile random-access memory)

https://ti.dxe.pl/forum/1/200w.webp

Modernizacja lokalnej sieci komputerowej

Modernizacja infrastruktury sieciowej polega na dostosowaniu istniejącej sieci do nowych wymagań poprzez modyfikację urządzeń, technologii i funkcjonalności przy zachowaniu kompatybilności z obecną infrastrukturą.

Podczas modernizacji sieci komputerowej wymienia się lub modernizuje następujące elementy:
- sprzęt komputerowy,
- okablowanie strukturalne (najtrudniejsze),
- oprogramowanie.

Przyczyny modernizacji lub wymiany infrastruktury sieciowej:
- wprowadzenie nowych usług,
- zmiana lokalizacji obszarów roboczych,
- dołączenie kolejnych obszarów roboczych,
- zwiększenie przepustowości sieci,
- niewystarczająca wydajność istniejącego systemu telekomunikacyjnego,
- konieczność zmniejszenia kosztów utrzymania i wykorzystania nowych technologii,
- konieczność wprowadzenia nowych technologii,
- konieczność wprowadzenia nowych aplikacji.

Zasady projektowania modernizacji sieci komputerowej:
- określenie funkcjonalności sieci,
- określenie zagrożeń dla bezpieczeństwa sieci,
- określenie potrzeb wymiany danych między jednostkami organizacyjnymi firmy,
- określenie wymagań oprogramowania serwerów i stacji roboczych,
- określenie potrzeby zastosowania serwerowni,
- określenie możliwości zastosowania wspólnego okablowania strukturalnego dla telefonów i komputerów,
- określenie potrzeby zastosowania nowych technologii.

Schemat modernizacji istniejącego okablowania strukturalnego:
- analiza potrzeb klienta,
- inwentaryzacja istniejącego sprzętu i oprogramowania,
- analiza warunków technicznych,
- stworzenie koncepcji modernizacji,
- wykonanie projektu,
- instalacja i przeprowadzenie testów,
- wykonanie pomiarów dynamicznych torów transmisyjnych,
- uruchomienie i konfiguracja,
- wprowadzenie zmian w dokumentacji,
- eksploatacja okablowania.

Uwaga!
Prace związane z modernizacją serwerów powinny być przeprowadzane przy wyłączonym zasilaniu.
Modernizacja oprogramowania w firmie dotyczy zarówno serwerów jak i stacji roboczych (systemy operacyjne, pakiety biurowe, oprogramowanie specjalistyczne).

Konwertery światłowodowe to urządzenie, któremu umożliwiają zamianę sygnału ze światłowodu na sygnał sieci Ethernet. Podstawowym celem zamiany kabli miedzianych na światłowody jest uniknięcie ograniczeń zasięgu, jakie wynikają ze standardu sieci Ethernet (100 m). Połączenia światłowodowe można zestawiać na odległościach do 120 kilometrów przy zachowaniu pełnej wydajności transmisji 100Mbps czy 1000Mbps.

Zadanie1:
Zastanów się, na czym polega rozbudowa serwerów sieciowych? W jakich przypadkach konieczna jest instalacja dodatkowego oprogramowania?

Zadanie2:
Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat macierzy dyskowych RAID.

Zadanie3:
Zastanów się, na czym polega rozbudowa infrastruktury sieciowej? Co w tym kontekście oznacza pojęcie nadmiarowości na etapie projektowania systemu okablowania strukturalnego?