Opisać w zeszycie role Windows Serwer 2016:

Active Directory Certificate Services
Active Directory Domain Services
Active Directory Federation Services
Active Directory Lightweight Directory Services
Active Directory Rights Management Services
Device Health Attestation
DHCP Server
DNS Server
File and Storage Services
Host Guardian Service
Hyper-V
Print and Document Services
Remote Access
Remote Desktop Services
Volume Activation Services
Web Server IIS
Windows Server Essentials Experience
Windows Server Update Services

Utwórz tablicę o nazwie tab1, zawierającą następujące liczby całkowite: 7, 3, 1, 6, 9, 5, 4, 10, 2, 2.
Wypisz zawartość 5 komórki tablicy na ekran. Zmień zawartość 7 komórki tablicy, wprowadzając do niej wartość 12.
Utwórz drugą tablicę o nazwie tab2, o tej samej wielkości co tab1. Przepisz zawartość tab1 do tab2.
Znajdź najmniejszy i największy element w tablicy.
Oblicz średnią wartość elementów tablicy.

<script>
 var t = ['0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9'];
 //
 var ile0 = 0;
 var ile1 = 0;
 for (i=0; i<t.length; i++)
 {
  if (i%2==1)
  t[i] = 1;
  else
  t[i] = 0;
  document.write(t[i]+"<br>");
  if (t[i] == 0) ile0++;
  if (t[i] == 1) ile1++;
 }
 document.write("ile 0: "+ile0+"<br>");
 document.write("ile 1: "+ile1+"<br>");
</script>
<script>
 var t = ['Marcin', 'Ania', 'Agnieszka', 'Piotrek', 'Grześ', 'Magda'];
 //
 t[4] = "Mateusz";
 delete t[4];
 t.push("Łukasz"); // dodaje element tablicy
 t.push("Kamil"); // dodaje element tablicy
 //t.sort(); // sort tablicy
 t.reverse(); // odbicie lustrzane
 for (i=0; i<t.length; i++)
  {
   document.write(t[i]+"<br>");
  }
</script>

sudo useradd -m -d "/home/test1" -s "/bin/bash" test1

sudo useradd -m -d "/home/test1" -s "/bin/bash" -p "saEZ6MlWYV9nQ" test1
(hasło: 123)

sudo userdel -rf test1

-----------------------------------------------
Wygeneruj hasło za pomocą crypt: perl -e 'print crypt("123", "salt"),"\n"'

<script>
var a = prompt("Podaj kolor: ", "blue");
   
document.write("<body bgcolor="+a+">")
document.write("Wybrany kolor: <font color=#fff><h1>"+a+"</h1></font>");

</script>

<script>
var a = parseInt(prompt("Podaj pierwsza liczbę: "));
var b = parseInt(prompt("Podaj drugą liczbę: "));
   
alert("Wynik dodawania: "+(a+b));
   
</script>

Okna dialogowe – rodzaje

1) alert("treść komunikatu");
2) if (confirm("Czy jesteś pewien, że chcesz kontynuować?")) alert("No to kontynuuj...");
3) const name = prompt("Podaj swoje imię:"); if (name) alert(name);

Opisać w zeszycie role Windows Serwer 2016:

Active Directory Certificate Services
Active Directory Domain Services
Active Directory Federation Services
Active Directory Lightweight Directory Services
Active Directory Rights Management Services
Device Health Attestation
DHCP Server
DNS Server
File and Storage Services
Host Guardian Service
Hyper-V
Print and Document Services
Remote Access
Remote Desktop Services
Volume Activation Services
Web Server IIS
Windows Server Essentials Experience
Windows Server Update Services

Opisać Microsoft Azure w zeszycie!

https://ti.dxe.pl/forum/1/AnimatedPaperBird.gif

Role serwera Windows

http://slow7.pl/server-2003-2008/item/8 … -i-funkcje

<script>
    function powiel(x)
    {
        for (i=1; i<=x; i++)   
            document.write(i+" - Hello!<br>");
    }
   
    powiel(10);
   
    function suma(a, b)
    {
        return a+b;
    }
   
    document.write(suma(7, 5));
   
</script>

<script>
  // wyswietl liczby od 10 do 1
  // 1x1=1 .. 1x9=9
  var a = 1;
  while (a<=9)
  {
    document.write(1+" x "+a+" = "+(1*a)+"<br>");
    a++;
  }
</script>

Napisz program, który w zależności od zmiennej a wyświetla  odpowiedni tekst wzrostu:
var a = 165;
Wzrost < 150 – Karzeł
150 < Wzrost < 160 Bardzo niski
160 < Wzrost < 170 < Niski
170 < Wzrost < 180 < Średni
180 < Wzrost < 190 Wysoki
190 < Wzrost < 220 Bardzo wysoki

I) Ile czasu potrzeba na przesłanie pliku o rozmiarze 7,20 GB przez kabel miedziany kategorii 5? Swoje obliczenia oraz wynik zapisz w zeszycie.

II) Wyszukaj  w  internecie  informacje  na  temat  pasm  charakteryzujących  sieci  budowane  na  podstawie  medium  radiowego  i  światłowodowego.  Które  z  nich  gwarantują  lepszą  szybkość  transferu  danych?  Odpowiedź  wraz  z uzasadnieniem wpisz do zeszytu.

II) Test
Zadanie 1.Każde urządzenie pracujące w sieci posiada niepowtarzalny identyfikator. Identyfikator taki jest nazywany
A.kodem pocztowym.
B.adresem sieciowym.
C.nazwą rozgłoszeniową.
D.certyfikatem autentyczności.

Zadanie 2.Jednostką szybkości transferu danych w sieci komputerowej jest
A.bps.
B.M/s.
C.VA.
D.MB.

Zadanie 3.Sieć globalna jest oznaczana skrótem
A.internet.
B.LAN.
C.MAN.
D.WAN.

Zadanie 4.Szafa dystrybucyjna do montażu urządzeń sieciowych jest oznaczana jako
A.RACK.
B.MAC.
C.SCSI.
D.IP.

Zadanie 5.Maksymalna ilość informacji, jaką można przesłać przez dane medium transmisyjne, to
A.pasmo.
B.transfer.
C.przepustowość.
D.częstotliwość.

https://ti.dxe.pl/forum/1/AnimatedPaperBird.gif