1 (edytowany przez kamil 24-04-2023 11:33:19)

Temat: Formularz dadwanie 2 liczb

<?php 
  if (isset($_POST["liczba1"])) $liczba1=(int)$_POST["liczba1"]; else $liczba1=0;
  if (isset($_POST["liczba2"])) $liczba2=(int)$_POST["liczba2"]; else $liczba2=0;
  $wynik=0;
  //
  if ($_POST)
  {
    $wynik=$liczba1 + $liczba2;
  }
?>
<form action="zadanie.php" method="post">
  Liczba 1: <input type="text" name="liczba1" value="<?php echo $liczba1; ?>"><br>
  Liczba 2: <input type="text" name="liczba2" value="<?php echo $liczba2; ?>"><br>
  Wynik: <input type="text" name="wynik" value="<?php echo $wynik; ?>"><br>
  <input type="submit" value="Dodaj">
</form>