1

Temat: Pojęcia na A i B

Pojęcia do opracowania:

ACL (Access-control list)
adres fizycny MAC
adres IP
adres logiczny
ARP (Address Resolution Protocol)
atak DDoS
atak DOS
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)
APIPA (Automatic Private IP Addressing)
Anycast (rodzaj transmisji)
acces point

BGP (Border Gateway Protocol )
BIND (Berkeley Internet Name Domain)
BOOTP (Bootstrap Protocol)
Broadcast (rozgłoszeniowy adres)Proszę opisać krótko podane wyżej pojęcia w zeszycie.