1

Temat: łączenie skryptów

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
   
    <form action="" method="POST">

        Lowisko: <input type="number" name="lowisko"> <br>
        Data: <input type="text" name="data" value="2024-01-01">>
        sedzia: <input type="text" name="sedzia">
        <input type="submit" value="DODAJ" value="0">>
        <input type="reset" value="Wyczysc" value="0">>

        </form>
        <form action="" method="POST">

            id: <input type="number" name="id">
            <input type="submit" value="USUn" value="0">
        </form>
       
    <?php
   
    if ($_POST)
    {
        if (!empty($_POST['lowisko']) && ($_POST['data']!="") && ($_POST['sedzia']!=""))
        {
        $conn = mysqli_connect("localhost", "root", "", "zawody");
        $lowisko = $_POST['lowisko'];
        $data = $_POST['data'];
        $sedzia = $_POST['sedzia'];
        $sql = "INSERT INTO `zawody_wedkarskie`(`id`, `Karty_wedkarskie_id`, `Lowisko_id`, `data_zawodow`, `sedzia`) VALUES (NULL, 0, $lowisko, $data, '$sedzia')";
         $wynik = mysqli_query($conn, $sql);
        if ($wynik)
        {
          echo 'dodano do bazy';
        }
        mysqli_close($conn);   
       }
    }
?>

    <?php
  if ($_POST)
  {
    if (!empty($_POST['id']))
    {
      $conn = mysqli_connect("localhost", "root", "", "zawody");
      $id = $_POST['id'];
      $sql2 = "DELETE FROM `zawody_wedkarskie` WHERE id= $id;";
      $wynik2 = mysqli_query($conn, $sql2);
      if($wynik2)
      {
        echo 'usunieto z bazy';
      }
   
    mysqli_close($conn);
     }
}
    ?>
</body>
</html>