2 Zadanie z lekcji - Math

przez kamil

3 Zadanie z lekcji - data

przez kamil

5 Zadanie domowe (3)

przez kamil

6 getElementById

przez kamil

7 Zadanie domowe (2)

przez kamil

8 Zadanie z lekcji - array

przez kamil

14 Zadanie domowe (1)

przez kamil

15 JavaScript

przez kamil