1

Temat: Zadanie domowe (1)

Wykonaj skrypt w JavaScript który wyświetli liczby od -5 do 5 oddzielone przecinkiem,
każda liczba w nowej linii. Liczby od -5 do -1 mają mieć kolor czerwony,
od 1 do 5 niebieski.

Pętla while!