1

Temat: Konfiguracja interfejsów sieciowych oraz aktualizacja systemu

Konfiguracja interfejsów sieciowych oraz aktualizacja systemu

ip a
cd /etc/netplan
sudo nano 00-installer-config.yaml

-------------------------------------------------------------

https://ti.dxe.pl/files3/gateway4.jpg

------------------------------------------------------

sudo netplan try
sudo netplan apply
ip a

Aby sprawdzić nazwę karty sieciowej należy użyć poniższego polecenia:
ip addr

W celu wyłączenia karty sieciowej używamy następującej komendy:
ip link set dev nazwa_urządzenia down

W celu włączenia karty sieciowej używamy następującej komendy:
ip link set dev nazwa_urządzenia up