1

Temat: Zadanie domowe (5) %LIKE%

Dodać wyszukiwanie po nazwisku i wysłać na adres  >> barxyz24@gmail.com

LIKE >> https://oracledev.pl/sql-like-not-like-escape/

w tytule:4ti-zad5-imie i nazwisko

CREATE DATABASE baza_uczniow;

CREATE TABLE baza_uczniow.dane
(
id int auto_increment primary KEY,
 imie VARCHAR (50),
 nazwisko VARCHAR (50),
 pesel VARCHAR (11)
);

INSERT INTO baza_uczniow.dane VALUES (null, "Tomasz", "Kowalski", "23272460884");

INSERT INTO baza_uczniow.dane VALUES (null, "Bonifacy", "Kowalski", "15230925021");

INSERT INTO baza_uczniow.dane VALUES (null, "Darek", "Kowalski", "21250511586");

INSERT INTO baza_uczniow.dane VALUES (null, "Kazimierz", "Wielki`", "10290235088");
<?php
 if (isset($_POST["imie"])) $imie=$_POST["imie"]; else $imie="";
 if (isset($_POST["nazwisko"])) $nazwisko=$_POST["nazwisko"]; else $nazwisko="";
 if (isset($_POST["pesel"])) $pesel=$_POST["pesel"]; else $pesel="";
?>
<form action="" method="post">
 <input type="text" value="<?php echo $imie; ?>" name="imie">
 <input type="text" value="<?php echo $nazwisko; ?>" name="nazwisko">
 <input type="text" value="<?php echo $pesel; ?>" name="pesel">
 <input type="submit" value="Dodaj">
</form>
<hr>
<?php
  $con = @mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'baza_uczniow');
  if ($con)
  {
   //*************************************
   // Dodaj rekord
   if ($_POST)
   {
    $sql = 'INSERT INTO dane VALUES (NULL, "'.$imie.'", "'.$nazwisko.'", "'.$pesel.'");';
    $wynik = mysqli_query($con, $sql);
    if ($wynik)
     echo '<p>Dodano do bazy</p>';
    else
     echo '<p>Nie dodano do bazy</p>';
   }
   //*************************************
   // Pokaż rekordy
   $sql = 'SELECT * FROM dane;';
   $wynik = mysqli_query($con, $sql);
   //
   if ($wynik != NULL)
   {
    echo '<form method="post"><table border=1>';
    echo '<tr>';
    echo '<td bgcolor=silver>id</td>';
    echo '<td>imie</td>';
    echo '<td bgcolor=silver>nazwisko</td>';
    echo '<td>pesel</td>';
    echo '</tr>';
    while ($wiersz = mysqli_fetch_array($wynik))
    {
     echo '<tr>';
     echo '<td bgcolor=silver><input type="radio" value="'.$wiersz['id'].'" name="wybor"> '.$wiersz['id'].'</td>';
     echo '<td>'.$wiersz['imie'].'</td>';
     echo '<td bgcolor=silver>'.$wiersz['nazwisko'].'</td>';
     echo '<td>'.$wiersz['pesel'].'</td>';
     echo '</tr>';
    }
    echo '</table></form>';
   } else echo('Brak rekordów');
   mysqli_close($con);
  }
  else echo('Połączenie nieudane!');
?>

2

Odp: Zadanie domowe (5) %LIKE%

<?php
  if (isset($_POST["szukaj"])) $szukaj=$_POST["szukaj"]; else $szukaj="";
?>
<form action="" method="post">
  nazwisko <input type="text" value="<?php echo $szukaj; ?>" name="szukaj">
  <input type="submit" value="Szukaj">
</form>
<hr>
<?php
   $con = @mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'baza_uczniow');
   if ($con)
   {
     //*************************************
     // Pokaż rekordy
     $sql = "SELECT * FROM dane WHERE nazwisko LIKE '%".$szukaj."%';";
     $wynik = mysqli_query($con, $sql);
     //
     if ($wynik != NULL)
     {
       echo '<form method="post"><table border=1>';
       echo '<tr>';
       echo '<td bgcolor=silver>id</td>';
       echo '<td>imie</td>';
       echo '<td bgcolor=silver>nazwisko</td>';
       echo '<td>pesel</td>';
       echo '</tr>';
       while ($wiersz = mysqli_fetch_array($wynik))
       {
         echo '<tr>';
         echo '<td bgcolor=silver><input type="radio" value="'.$wiersz['id'].'" name="wybor"> '.$wiersz['id'].'</td>';
         echo '<td>'.$wiersz['imie'].'</td>';
         echo '<td bgcolor=silver>'.$wiersz['nazwisko'].'</td>';
         echo '<td>'.$wiersz['pesel'].'</td>';
         echo '</tr>';
       }
       echo '</table></form>';
     } else echo('Brak rekordów');
     mysqli_close($con);
   }
   else echo('Połączenie nieudane!');
?>