1

Temat: Pojęcia na C i D

CIDR (Classless Inter-Domain Routing)
csma/ca
csma/cd

dhcp
dns
dekapsulacja
Demilitarized zone (DMZ)
DSL
domena internetowa
domena kolizyjna
domena rozgłoszeniowa (ang. broadcast domain)Proszę opisać krótko podane wyżej pojęcia w zeszycie.