1

Temat: Certyfikaty CE

Co to certyfikat CE?
Oznakowanie CE wskazuje, że dany wyrób został zbadany przez producenta i uznany za spełniający wymogi UE dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Oznakowanie jest wymagane w przypadku wyrobów wyprodukowanych na całym świecie, które następnie są sprzedawane w UE.

Jak uzyskać certyfikat CE?
Nadanie znaku CE zawsze pozostaje w gestii samego producenta, a jednostka notyfikowana poświadcza jego zasadność. Może to zrobić np. poprzez wydanie certyfikatu zgodności. Taki certyfikat potwierdza przeprowadzenie badania zgodności oraz uwierzytelnia jego wynik.

Czy każdy produkt musi mieć CE?
Znak CE jest obowiązkowym oznaczeniem wielu grup produktów wprowadzanych na europejski rynek. Nie wszystkie produkty są jednak objęte przepisami dyrektyw. Warto wiedzieć, że stosowanie znaku CE na tych produktach jest nie tylko nieobowiązkowe, ale wręcz niedozwolone.

https://www.cemark.pl/certyfikacja-ce/