1

Temat: Zadanie domowe nr 4

Zadanie domowe nr 4

https://ti.dxe.pl/files3/srednia.png

Napisz skrypt który oblicza średnią arytmetyczną. Gdy średnia jest do 4 kolor zielony powyżej kolor niebieski.
Oceny oddzielone przecinkiem.

2

Odp: Zadanie domowe nr 4

<script>
  function srednia(){
    var oceny=document.getElementById("oceny");
    var ile=document.getElementById("ile");
    var suma=0;
    var e=0;
    for (i=0; i<oceny.value.length; i++)
    {
     if (oceny.value[i]!=",")
     {
      suma+=parseInt(oceny.value[i]);
      e++;
     }
    }
    ile.innerHTML="Srednia: "+(suma/e);
    ile.innerHTML="Srednia: "+(suma/e);
    if (suma/e<4) ile.style.color = "green";
    else ile.style.color = "blue";
  }
</script>
<form>
  Podaj oceny: <input type="text" id="oceny"><br>
  <span id="ile">Średnia: </span><br>
  <input type="button" onclick="srednia()" value="Średnia">
</form>