1

Temat: Podłączenie sieci lokalnej do internetu

Podłączenie sieci lokalnej do internetu

W zależności od dostawcy usług internetowych rozróżniamy następujące możliwości dostępu sieci lokalnej do internetu:
•    linie telefoniczne (modemy, cyfrowe linie ISDN, modemy ADSL);
•    transmisja przez sieci energetyczne;
•    sieci telewizji kablowej;
•    media bezprzewodowe (GPRS, LTE, łącza satelitarne, Wi-Fi);
•    udostępnianie łącza internetowego z urządzeń mobilnych (kablowo i bezprzewodowo).

Do podstawowych technologii wykorzystywanych do udostępniania internetu zaliczamy:
•    xDSL (X Digital Subscriber Line) - termin określający wszystkie technologie cyfrowe dotyczące linii abonenc-kich, używających wielu schematów modulacji w transmisji danych przez symetryczne linie miedziane (np. ADSL, ISDN DSL, HDSL).
•    PLC (Power Line Communication) - technologia umożliwiająca transmisję danych przez sieć elektroener-getyczną.
•    HFC (Hybrid Fiber Coax) - technologia stosowana w telewizjach kablowych. Mediami transmisyjnymi wyko-rzystywanymi w tych sieciach są światłowód oraz kabel współosiowy.
•    WiMAX - bezprzewodowa technologia szerokopasmowego dostępu do internetu.
•    GPRS (General Packet Radio Service) - technologia, która jest stosowana w sieciach GSM do bezprzewodowe-go, pakietowego przesyłania danych.
•    LTE (Long Term Evolution) - najnowszy standard przesyłania danych w telefonii komórkowej. Jest następcą rozwiązań typu UMTS i HSPA.

Sieć lokalną łączymy z siecią globalną za pomocą aktywnych urządzeń sieciowych.
Zaliczamy do nich:
•    modemy,
•    routery,
•    bramy sieciowe.