1

Temat: Windows Server - Usługi internetowe

Wstęp teoretyczny:

Serwer WWW – program działający na serwerze internetowym, obsługujący żądania protokołu
komunikacyjnego HTTP. Z serwerem WWW łączy się, poprzez siec komputerową, przeglądarka
internetowa, będąca jego klientem, aby pobrad wskazaną stronę WWW.
Serwer WWW może też korzystac z usług innego, równolegle działającego oprogramowania, np.
MySQL i PHP, udostępniając wynikowe, dynamicznie utworzone strony WWW, wzbogacone danymi z
bazy danych.
Najpopularniejszym serwerem WWW jest Apache. Według badan z grudnia 2018 obsługuje on 65%
wszystkich stron internetowych na świecie. Drugie miejsce zajmuje IIS firmy Microsoft z wynikiem
15%.
Serwer FTP – serwer umożliwiający wymianę plików z odległymi komputerami za pomocą protokołu
komunikacyjnego FTP. Serwer FTP może być również elementem pakietu programów i wtedy stanowi
jedną z oferowanych usług. Przykładem takiego rozwiązania jest IIS (Internet Information Services)
firmy Microsoft
Serwer aplikacji, IIS (serwer WWW) to podstawowy element infrastruktury, który pozwala na
uruchamianie zaawansowanych aplikacji wykorzystujących moc danego serwera. W Windows Server
dostępnych jest wiele składników tworzących nowoczesny, wydajny i bezpieczny serwer aplikacji.
Jeżeli serwer ma służyc do uruchamiania stron WWW i jeśli ma byd na nim zainstalowany element
rozbudowanej aplikacji trójwarstwowej, warto zainstalowac rolę serwera aplikacyjnego. Jednak, jeżeli
ma to byd tylko serwer plików lub np. kontroler domeny, wtedy instalowanie tej roli nie jest
niezbędne. Windows Server z włączoną rolą „serwera aplikacyjnego” jest doskonałą platformą do
uruchamiania rozproszonych aplikacji, systemów opartych na WWW czy usług Web. Po instalacji roli
serwera aplikacyjnego instalowane są m.in. usługi związane z serwerem WWW, czyli Internet
Information Services (IIS), wraz z wybranymi elementami takimi jak ASP czy ASP.NET. Windows
Server zawiera zintegrowany, bezpieczny i skalowalny serwer WWW, który można stosowac zarówno
do uruchamiania rozbudowanych aplikacji WWW przeznaczonych dla Intranetu, jak i do
uruchomiania prostych, informacyjnych stron WWW. IIS jest także wymarzoną platformą do
uruchamiania usług Web. IIS jest również dobrym wyborem, gdy trzeba stworzyc platformę
komunikacyjną – a warto pamiętac, że częścią IIS są elementy ułatwiające publikację dokumentów
(jak chociażby WebDav czy FrontPage Server Extension) oraz rewelacyjną technologię ASP.NET. IIS
jest platformą, która dodatkowo zawiera wiele elementów wspierających tzw. rozwiązania
hostingowe, gdzie na jednym fizycznym serwerze znajdują się równolegle kilka witryn (np. –
należących do różnych podmiotów gospodarczych).