1 (edytowany przez kamil 06-03-2023 13:05:09)

Temat: zadanie na lekcji (Całodobowa stacji paliw)

https://ti.dxe.pl/files2/inf3_cz22_prak2.pdf


Napisać tylko skrypt