1

Temat: Zadanie domowe 3

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktycznej opieki zdrowotnej np.:

- ergonomia stanowiska pracy
- wymiary i ustawienie stołu
- fotel - element stanowiska pracy