1

Temat: Matura 2021 - zadanie 4

def zadanie_4_1(wejscie):
    wynik = 0
    for item in wejscie:
        krok = item.split()[0]
        if krok == 'DOPISZ':
            wynik+=1
        if krok == 'USUN':
            wynik-=1
        if krok == 'ZMIEN':
            pass
        if krok == 'PRZESUN':
            pass
    return wynik

instrukcje = []
with open('DANE_2105/instrukcje.txt') as f:
    for wiersz in f:
        wiersz= wiersz.strip()
        instrukcje.append(wiersz)
print(zadanie_4_1(instrukcje))

def zadanie_4_2(wejscie):
    best = ['Start',0]
    poprzedni = 'Start'
    dlugosc = 0
    for idx,item in enumerate(wejscie):
        krok = item.split()[0]
        if krok == poprzedni:
            dlugosc+=1
        else:
            if dlugosc > best[1]:
                best[0]=wejscie[idx-1].split()[0]
                best[1]=dlugosc
            poprzedni = krok
            dlugosc = 1
    return best

print(zadanie_4_2(instrukcje))def zadanie_4_3(wejscie):
    litery = {}
    for item in wejscie:
        krok = item.split()
        if krok[0] == 'DOPISZ':
            if krok[1] in litery.keys() :
                litery[krok[1]]=litery[krok[1]]+1
            else:
                litery[krok[1]]=1
    wynik = max(litery, key=litery.get)
    return wynik,litery[wynik]

print(zadanie_4_3(instrukcje))def zadanie_4_4(wejscie):
    slowo = []
    alfabet = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'
    for item in wejscie:
        krok = item.split()
        if krok[0] == 'DOPISZ':
            slowo.append(krok[1])
        if krok[0] == 'USUN':
            slowo.pop()
        if krok[0] == 'ZMIEN':
            slowo[-1]=krok[1]
        if krok[0] == 'PRZESUN':
            idx = slowo.index(krok[1])
            if krok[1]=='Z':
                slowo[idx]='A'
            else:
                slowo[idx] = alfabet[alfabet.index(slowo[idx])+1]
   
    return ''.join(slowo)

print(zadanie_4_4(instrukcje))