1

Temat: Zadanie domowe (2)

Zadanie domowe (2)

Stwórz schemat swojej sieci domowej z uwzględnieniem
urządzeń od operatora internetu (ISP).
Umieść na schemacie rodzaj, adresację komputerów oraz
odległości od urządzeń.

Proszę schemat wykonać w zeszycie!