1

Temat: arkusz-e14-03-1801

Zadanie:
https://egzamin-e14.blogspot.com/2018/0 … -1801.html

SQL:
https://technikinformatyk.pl/arkusze/kw … -18-01-zo/

2

Odp: arkusz-e14-03-1801

<h3>Anna Kowalska - dodaje ogłoszenie</h3>
<form action="" method="post">
  Kategoria:<br>
  <input type="number" name="kategoria"><br>
  Podkategoria:<br>
  <input type="number" name="podkategoria"><br>
  Tytuł:<br>
  <input type="text" name="tytul"><br>
  Treśc:<br>
  <textarea name="tresc"></textarea><br>
  <input type="reset" name="reset" value="Wyczyść">
  <input type="submit" name="zapisz" value="Zapisz"><br>
</form>
<?php
  if ($_POST)
  {
    if (isset($_POST['kategoria'])) $kategoria = (int)$_POST['kategoria']; else $kategoria = 0;
    if (isset($_POST['podkategoria'])) $podkategoria = (int)$_POST['podkategoria']; else $podkategoria = 0;
    if (isset($_POST['tytul'])) $tytul = $_POST['tytul']; else $tytul = "";
    if (isset($_POST['tresc'])) $tresc = $_POST['tresc']; else $tresc = "";
    //
    $conn = new mysqli('localhost', 'root', '', 'ogloszenia');
    //
    if ($conn->connect_error) {
      die("Błąd połącznia: " . $conn->connect_error);
    }

    $sql = "INSERT INTO ogloszenie (id, uzytkownik_id, tresc, kategoria, podkategoria, tytul) VALUES (null, '1', '".$tresc."', '".$kategoria."', '".$podkategoria."', '".$tytul."')";

    if ($conn->query($sql) === TRUE)
    {
      echo "successfully smile";
    } else
    {
      echo "Błąd: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
    }

    $conn->close();
  }
?>