1

Temat: Zadanie z lekcji (Czy trójkąt jest?)

Czy trójkąt jest równoboczny, równoramienny?

<script>
  a = 4;
  b = 5;
  c = 6;

  if ((a+b>c) && (a+c>b) && (b+c>a))
  {
    if ((a==b) && (b==c)) document.write("To jest to trójkąt równoboczny");
    else
      if ((a==b) || (a==c) || (b==c)) document.write("To jest to trójkąt równoramienny");
      else document.write("To jest to trójkąt różnoboczny");
  }
  else document.write("Nie można zbudować trójkąta");
</script>