1

Temat: Konfigurujemy Sambę

sudo mkdir -p /data/Public
sudo chmod -R 777 /data
sudo chmod -R 777 /data/Public
sudo chown -R nobody.nogroup /data/Public

#---------------------------------------------------------------------

sudo nano /etc/samba/smb.conf

#Na końcu pliku konfiguracyjnego dopiszmy poniższe wpisy.

[Publiczny]
   comment = publiczny dostęp anonimowy
   path = /data/Public
   browseable = yes
   guest ok = yes
   read only = no
   create mask = 777

#---------------------------------------------------------------------

[PublicznyZapis]
comment = publiczny dostęp anonimowy zapis
path = /data/Public
browsable =yes
create mask = 0660
directory mask = 0771
writable = yes
guest ok = yes

[homes]
comment = Home Directories
browseable = yes
read only = no
create mask = 0700
directory mask = 0700
valid users = %S

#######################################
sudo smbpasswd -a <username>
sudo nano /etc/samba/smbusers

i dopisujemy:

<username> = "<username>"
#######################################

#---------------------------------------------------------------------

sudo service smbd restart
sudo service nmbd restart

2

Odp: Konfigurujemy Sambę

https://www.thomas-krenn.com/pl/wiki/Ud … telnieniem