1

Temat: Zadanie - Projekt sieci komputerowej

Zadanie - Projekt sieci komputerowej

Zadanie >> https://ti.dxe.pl/files/2tgi/Firma-projektowe(1).pdf


Przykłady:
- https://ti.dxe.pl/files/2tgi/dok/Dokuma … niczne.pdf
- https://ti.dxe.pl/files/2tgi/dok/przyklad.pdf
- https://ti.dxe.pl/files/2tgi/dok/sok_w23_projekt.pdfimg

Forma wykonania prezentacja. Wysyłamy ją na adres: barxyz24@gmail.com
W tytule napisz: klasa/przedmiot/nr zadania/imię nazwisko/