1

Temat: Zadanie domowe (1)

Napisz skrypt (JavaScript) który sprawdza czy trójkąt jest
równoboczny, równoramienny, różnoboczny?
a = 5;
b = 6;
c = 7;