1

Temat: Zadanie domowe (8)

Zadanie domowe (8)

Napisz funkcję która sprawdza czy podane liczby (parametry np.: x, y)
są równe a która mniejsza lub większa oraz gdy x i y wynosić będą 0 ma pojawić
się komunikat "Funkcje są łatwe!".


img

Forma wykonania plik ze skryptem. Wysyłamy ją na adres: barxyz24@gmail.com
W tytule napisz: klasa/przedmiot/nr zadania/imię nazwisko/