1

Temat: PHP delta

<?php
  $a = 5;
  $b = 9;
  $c = 3;
  $delta = $b*$b-4*$a*$c;
  if ($delta>0)
  {
    $x1=(-$b-sqrt($delta))/2/$a;
    $x2=(-$b+sqrt($delta))/2/$a;
    echo("Równanie ma dwa pierwiastki"."<br>");
    echo("x1=".$x1."<br>");
    echo("x2=".$x2."<br>");
  }
  else
  {
    if ($delta==0)
    {
      $x1=-$b/(2*$a);
      echo("Równanie ma jeden pierwiastek"."<br>");
      echo("x1=".$x1."<br>");
    }
    else
      echo("Równanie nie ma pierwiastków rzeczywistych");
  }
?>