1

Temat: System

System

uptime    Wyświetla czas pracy systemu oraz jego obciążenie
   
uname -a    Podaje wersję kernela
   
cat /etc/debian_version    Podaje wersję Debiana
cat /etc/lsb-release    Podaje wersję Ubuntu
   
hostname    Wyświetla nazwę hosta
   
hostname -i    Wyświetla adres IP hosta
   
last reboot    Wyświetla spis ostatnich restartów systemu
   
tail -n 100 /var/log/syslog    Wyświetla 100 ostatnich wiadomości z syslog

Sprzęt

dmesg | grep -i dma    Dzięki tej komendzie sprawdzimy czy dysk pracuje w trybie DMA
   
dmesg | grep -i memory    Wyświetla ilość ramu dostępną dla systemu
   
dmesg | grep -i usb    Wyświetla informacje o wszystkich urządzeniach USB
   
dmesg > boot_info    Aby ułatwić analizę informacji warto wynik zapisać do pliku
   
   
free -m    Wyświetla ilość wolnej i zajętej pamięci
   
cat /proc/meminfo    Wyświetla informacje dotyczące pamięci
   
grep MemTotal /proc/meminfo    Podaje ilość pamięci fizycznej
   
cat /proc/cpuinfo    Wyświetla informacje o procesorze
   
dmidecode    Podaje informacje o sprzęcie zapisane w biosie
https://tech-itcore.pl/2011/05/04/dmide … u-piszczy/
   
cat /proc/devices    Wyświetla listę skonfigurowanych urządzeń
   
lspci -tv    Wyświetla listę urządzeń PCI
   
lsusb -tv    Wyświetla listę urządzeń USB