1

Temat: Generowanie liczb od 1 do..

<script>
  function test1()
  {
    var liczba = document.getElementById("liczba");
    var wynik = document.getElementById("wynik");
    w="";
    for (i=1; i<=parseInt(liczba.value); i++)
    {
      w+=i+"<br>";
    }
    wynik.innerHTML=w;
  }
</script>
<form style="margin: 100px;">
  liczba <input type="text" id="liczba" value="10">
  <input type="button" value="Generuj" onclick="test1()">
  <hr>
  <span id="wynik"></span>
</form>