1

Temat: Konfiguracja routingu statycznego

Konfiguracja routingu statycznego

https://ti.dxe.pl/files/3ti/Konfiguracj … cznego.pdf


poczytać o konfiguracji routingu statycznego zrobić notatkę.