1

Temat: zadanie na lekcji

<script>
</script>

<form style="margin: 100px;">
  liczba 1 <input type="text" id="liczba1"> +
  liczba 2 <input type="text" id="liczba2"> =
  <span id="wynik">0</span><br><input type="button" value="oblicz">
</form>

<br>

<form style="margin: 100px;">
  podaj słowo <input type="text" id="slowo"><br>
  słowo zawiera <span id="wynik2">5</span> znaków<br>
  <input type="button" value="policz">
</form>

Zadanie 1<br>
<br>
Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość walca, którego promień podstawy r = 5 cm, a wysokość walca H = 10 cm.


<form style="margin: 100px;">
  r <input type="text" id="liczba1"><br>
  H <input type="text" id="liczba2"><br>
  Pole: <span id="pole">0</span><br>
  Objętośc: <span id="obj">0</span><br>
  <input type="button" value="oblicz" onclick="dzialanie()">
</form>