1 (edytowany przez kamil 25-11-2022 09:05:26)

Temat: Pojęcia na I i J

Pojęcia na I i J

ICMP
IEEE
IGP
IP
IPsec
IPv4
IPv6
ISP
IMAP
IPX/SPX

https://ti.dxe.pl/forum/1/200w.webp


-------------------------------------
Proszę opisać podane wyżej pojęcia w zeszycie.