1

Temat: Zadanie domowe (1)

a = 5
b = 4

Czy z podanych zmiennych powstanie kwadrat czy prostokąt?

Skrypt napisać w zeszycie!